Agil Kravhantering - 1 dag

Istället för att identifiera och bryta ner systemkrav i stora massor, vill man i agila metoder identifiera och förfina kraven kontinuerligt. Målet är att skapa ett jämnt flöde där varje identifierat behov hos slutanvändaren implementeras så snart som möjligt. I den här kursen får du lära dig metoder och tankesätt för att arbeta med nedbrytning och förfining av krav löpande. Man vill också tydligt kunna spåra varje krav på mjukvaran till en nytta som slutanvändaren får uppleva.  

I kursen utgår vi från fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Hur får vi frihet på arbetet utan att vi själva eller organisationen går sönder? Efter kursen har du lärt dig hur du kan arbeta med krav på ett agilt arbetssätt. Rent praktiskt får du lära dig hur du skriver user stories och hur du kontinuerligt kan arbeta med förfining av krav.  

Kursens målgrupp är alla som arbetar med kravhantering i organisationer som driver eller vill driva utveckling agilt t ex produktägare, kravanalytiker, beställare, systemutvecklare, arkitekter. 

Det finns inga krav på förkunskaper men läs gärna Scrumguidenhttp://scrumguides.org 

Kurs­in­ne­håll 

  •  User stories (brukarberättelser) som kravfångstverktyg
  •  Relation till UML-dokumentation
  •  Typanvändare och scenarion (personas and journeys) och andra verktyg från lean UX, 
  •  Backlogghantering
  •  Tekniker för att få med testaktiviteter tidigt i kravfångsten
  •  Arbeta med gradvis förfining

Hur arbetar ni med krav? Är detta något som låter intressant? Hör av er till Anders på Raion för vidare diskussion!

Kontakta oss gärna!