Scrum Master - 2 dagar

En Scrum Master ansvarar för att teamet fungerar och är produktivt. Scrum Master har en coachande funktion och ska se till att teamet har rätt förutsättningar att arbeta i rätt riktning och leverera värde. Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används. 

Under kursens gång får du lära dig om Scrum som ramverk och varför det fungerar. Du blir väl förtrogen med handgreppen och lär dig tillämpa dem på rätt sätt. Vår Scrum Master-utbildning levereras av agila experter som jobbat med allt från små startups till några av Sveriges största bolag inom såväl offentlig som privat sektor. 

Kursen är Cer­ti­fi­e­rings­för­be­re­dan­de för att certifiera dig till Professional Scrum Master level 1 (PSM I) via Scrum.org. 

Målgruppen för utbildningen är du som ska arbeta som Scrum Master/Teamcoach för ett agilt team. Den lämpar sig också för dig som är teammedlem eller om du arbetar väldigt nära ett agilt team och önskar få en djupare förståelse för Scrum

Du behöver inga konkreta förkunskaper om Scrum, men läs gärna Scrum-guiden på http://scrumguides.org

Kursinne­håll: ​

 • Introduktion till agila metoder och Scrum som ramverk
 • Rollerna i Scrum
 • Hur team fungerar
 • Scrum Masterns roll
 • Storleksestimering, tjänsteklasser, och tidsprognoser
 • Att mäta teamets hastighet (Velocity)
 • Synlighet och transparens (Burndown Charts etc)
 • Kravfångst, backlog och sprintplanering
 • Effektiv undantagshantering vid oplanerat arbete
 • Om att stötta produktägaren
 • Retrospektiv/förbättringsmöten

Hur arbetar ni med Scrum? Är detta något som låter intressant? Hör av er till Anders på Raion för vidare diskussion!

Kontakta oss gärna!