Kurser med "+1 för världen" i fokus

Vi på Raion har lång erfarenhet av att hålla kurser. Nu när vi startar upp vår egen verksamhet inom det här området har vi koncentrerat oss på ett kursutbud som handlar mer om att förbättra systemet än att personalen. Om du är intresserad av att lära dig mer om agila arbetssätt så är du varmt välkommen att anmäla dig till våra kurser Management 3.0, Scrum Master eller Agil Kravhantering. Mer information finns längre ner på denna sida.

Vi är flexibla gällande tider och upplägg för dessa sessioner då vårt primära fokus är att anpassa oss till rådande omständigheter. Längst ner på varje kurssida finns ett kontaktformulär, använd det för att visa intresse så återkommer vi så snart vi kan.

Management 3.0 - Agilt Ledarskap

Management 3.0 är kursen för alla som vill introducera agilt ledarskap i sin organisation. Få företag får ut den fulla nyttan av att införa agila arbetssätt! Det visar sig att det inte räcker med agila team, det krävs att du som ledare utvecklar och stimulerar den agila organisationen. Den här kursen fokuserar på rollen som ledare och hålls av agila experter som jobbat med allt från små startups till några av Sveriges största bolag

Du kan efter genomförd kurs agera som Management 3.0-facilitator.

Scrum Master

​Under kursens gång får du lära dig om Scrum som ramverk och varför det fungerar. Du blir väl förtrogen med handgreppen och lär dig tillämpa dem på rätt sätt. Vår Scrum Master-utbildning levereras av agila experter som jobbat med allt från små startups till några av Sveriges största bolag inom såväl offentlig som privat sektor. 

Kursen är Cer­ti­fi­e­rings­för­be­re­dan­de för att certifiera dig till Professional Scrum Master level 1 (PSM I) via Scrum.org. 

Agil Kravhantering

Istället för att identifiera och bryta ner systemkrav i stora massor, vill man i agila metoder identifiera och förfina kraven kontinuerligt. Målet är att skapa ett jämnt flöde där varje identifierat behov hos slutanvändaren implementeras så snart som möjligt. 

​Kursens målgrupp är alla som arbetar med kravhantering i organisationer som driver eller vill driva agil utveckling.